Ügyfeleim számára az alábbi szolgáltatásaim érhetőek el magyar és angol nyelven:

( Figyelem! A tevékenységek felsorolása nem teljeskörű)


I. Büntetőjog

1. Büntető védelem

a. A terheltként  eljárás alá vont személy (gyanúsított, vádlott, elítélt) büntetőjogi képviselete, védelme a nyomozást megelőző tanácsadástól a jogerős bírósági ítélet meghozataláig.                                                                                                                                                                                                                                                       b. Büntetőjogi védelem kidolgozása, bizonyítékok begyűjtése, eljárási cselekményeken részvétel,                                                                                                                 c. bírói szakot követően halasztás és részletfizetés iránti kérelmek intézése,                                                                                                                                                         d. felülvizsgálati és perújítási kérelem benyújtása,                                                                                                                                                                                                     e. terhelt komplett képviselete I-II-III fokú eljárásban,                                                                                                                                                                                                  f. mentesítési és kegyelmi kérelmek intézése,...                                                                                                     

2. jogi képviselet büntető ügyben

a. sértett és egyéb érdekelt jogi képviselete büntető eljárásban                                                                                                                                                                                b. sértett polgári jogi igényének érvényesítése büntető eljárás során,                                                                                                                                                                       c. magánvád és pótmagánvád benyújtása, vád képviselete magánvádas eljárásokban,...

3. Büntető ügyekkel összefüggő kártérítési perek

a. jogerősen felmentett és előzetesen fogvatartott vádlottak részére a magyar állammal szemben kezdeményezett kártérítési követelések benyújtása, a kártérítési perben a volt terhelt, mint felperes jogi képviselete,                                                                                                                                                                                                                                                          b. a sértettnek a büntető eljárás keretében előterjesztett kártérítési igényének egyéb törvényes útra utasítása esetén a polgári per előkészítése, a sértett, mint felperes  peren kívüli és perbeli jogi képviselete,                                                                                                                                                                                                                                                                              c. közúti bűncselekményekkel összefüggő sérülések folytán a biztosítóval szembeni kártérítési ügyek,...

4. Egyéb büntető ügyekkel összefüggő eljárások

képviselet büntetés végrehajtási ügyben, stb


II. Szabálysértési jog

Szabálysértésekkel összefüggő képviselet hatósági eljárásban.


III. Ingatlanjog

1. Ingatlanlanokkal kapcsolatos okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, nyilvántartási bejegyzés intézése, így                                                                                                   - adásvétel,                                                                                                                                                                                                                                                                         - csere,                                                                                                                                                                                                                                                                                - tartási és életjáradéki szerződés,                                                                                                                                                                                                                                   - ajándékozás,                                                                                                                                                                                                                                                                     - lakásbérlet,                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Társasházak alapítása, működésükkel kapcsolatos okiratok szerkesztése és ellenjegyzése, földhivatali átvezetése                                                                                 3. Földhivatali ügyintézés, földhivatali képviselet jelzálogjog és egyéb jogok bejegyeztetése, törlése, teljes tehermentesítés                                                                    4. Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése                                                                                                                                                                                                       5. Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések szerkesztése és ellenjegyzése                                                                                                                                                   6. Illeték fizetésével kapcsolatos tanácsadás,....


IV. Öröklési jog

1. Végrendelet szerkesztése és ellenjegyzése,                                                                                                                                                                                                              2. képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perben,                                                                                                                                                                                                   3. hagyatéki hitelezői igény előterjesztése és képviselet                                                                                                                                                                                           4. öröklési szerződések,                                                                                                                                                                                                                                                   5. öröklési jogi tanácsadás,                                                                                                                                                                                                                                             6. Életjáradéki szerződések,                                                                                                                                                                                                                                            7. Halál esetére szóló ajándékozás,                                                                                                                                                                                                                               8. Örökölt közös tulajdon megszüntetése,....


V. Kinlévőségek, követelések kezelése

1. Ügyvédi felszólító levelek szerkesztése, kiküldése,                                                                                                                                                                                                2. Fizetési meghagyásos eljárás,                                                                                                                                                                                                                                     3. Végrehajtási eljárás megindítása,                                                                                                                                                                                                                               4. Eljárás során ügyvédi képviselet egyedi vagy állandó megbízás alapján,                                                                                                                                                          5. NAV előtti eljárások,                                                                                                                                                                                                                                                     6. Képviselet végrehajtás felfüggesztése és megszüntetése iránti ügyekben,...


VI. Biztosítási jog

Közúti balesetekből származó személyi sérülésekkel összefüggő kártérítési igények biztosító felé történő érvényesítése


VII. Társasági jog

1. Elektronikus cégeljárás:                                                                                                                                                                                                                                                a. cégalapítás                                                                                                                                                                                                                                                                    b. cégmódosítás                                                                                                                                                                                                                                                                c. formaváltás, átalakulás                                                                                                                                                                                                                                                d. törzstőke csökkentése, emelése,                                                                                                                                                                                                                              e. üzletrész átruházás,                                                                                                                                                                                                                                                      f. gazdasági társaságok megszüntetése                                                                                                                                                                                                                      

2. cégképviselet                                                                                                                                                                                                                                                                   3. tagok közötti jogviták rendezése,                                                                                                                                                                                                                               4. aláírási címpéldány szerkesztése


VIII. Polgári jog

1. kártérítési ügyek                                                                                                                                                                                                                                                            2. baleseti kártérítési ügyek                                                                                                                                                                                                                                             3 büntető ügyekben jogellenes fogvatartással összefüggésben felmerült kártérítési perek és peren kívüli eljárások,


IX. Családjog

1. Házassági bontópert megelőző párkapcsolati, házassági tanácsadás, párkapcsolati coaching,                                                                                                                     2. Bontópert megelőzően a felek közötti peren kívüli egyeztetés lefolytatása és megállapodás szerkesztése,                                                                                               3. Közös akaratelhatározáson alapuló házassági bontóperekben keresetlevél megszerkesztése és perbeli jogi képviselet,                                                                         4. Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések szerkesztés és ellenjegyzése,                                                                                                                                                  5. Házassági közös vagyon megszüntetése és megosztása,                                                                                                                                                                                    6. jogi tanácsadás.


X. Egyéb ügyek intézése

1. Külföldi állampolgárok magyarországi ügyeinek jogi képviselete, ügyintézés angol és magyar nyelven,                                                                                                       2.  külföldön élő magyar állampolgárok jogi képviselete, ügyintézés Magyarországon (adó és TB ügyek, stb), angol nyelven az Egyesült Királyságban és Írországban,                                                                                                                                                                                                                                                                       3. magyar gazdasági társaságok jogi tartalmú ügyeinek (közlekedési bírságok, adóügyek, egyéb hatósági és munkavállalási ügyek, stb) vitele, levelezés, hatósággal történő kapcsolattartás, jogi tárgyú beadványok szerkesztése angol nyelven az Egyesült Királyságban és Írországban.