Tisztelt Érdeklődők!


Tájékoztatom Önöket, hogy az ügyvédi munkadíj minden esetben szabad megállapodás tárgya [Üttv. 28. § (1) bekezdés]. és az személyes konzultáció esetén a konzultációval egyidejűleg, online eszközön lefolytatott megbeszélés esetén a konzultációt megelőzően, illetőleg bonyolultabb ügy esetén az első konzultációt követően az ügy teljes ismerete tükrében kerül megállapításra.

Felhívom figyelmüket arra, hogy az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő költségeket (különösen a peres eljárás illetékét, a tanú, az igazságügyi szakértő és tolmács költségét, az utazási és parkolási költségeket, a bírósági végrehajtás során felmerülő költségeket, stb), egyéb díjakat és illetékeket, azokat minden esetben a Megbízó előlegezi és viseli [Üttv. 28. § (4) bekezdés].

Az ügyvédi megbízás gondossági és nem eredménykötelem, ezért az ügyvéd a megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre [Ptk. 6:276. § (1) bekezdés]. A felek az eredmény tekintetében azonban a megbízási díjon felül, további sikerdíjat kiköthetnek.

A megbízó fizetési késedelme esetén eljáró ügyvéd a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Megbízott ügyvéd a megbízás teljesítése során átvett pénzből beszámítással kielégítheti a Megbízóval szemben fennálló ügyvédi megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelését. Megbízott a beszámítási jog gyakorlásáról a Megbízót írásban értesíteni köteles. 

 Eljáró ügyvéd kártérítési felelőssége nem függ a részére átadott megbízási díj összegétől avagy az ügy bonyolultságától, illetőleg annak jellegétől, azonban annak összegét  eljáró ügyvéd a kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegéig korlátozza [Üttv. 28. § (6) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A honlapon esetlegesen feltüntetett díjak csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az ügy típusától, annak bonyolultságától függően ügyenként és ügyfelenként eltérőek lehetnek.

A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak (alanyi adómentesség).